REKISTERINPITÄJÄ

 • SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)
 • Tekniikantie 14, 02150 Espoo
 • +358 10 850 4745
 • sähköposti info(at)securycast.com
 • Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen
 • Yhteydenotot rekisteriasioissa
 • SecuryCast Oy asiakaspalvelu
 • Arkisin 8:30-16:00
 • Puhelin 010 850 4745
 • sähköposti info(at)securycast.com
 • Asiakasrekisteritietojen tarkistuslomake Tulosta

REKISTERIN NIMI JA REKISTERISELOSTEET

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

 

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

2 Rekisterin nimi

Musa24.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee Musa24.fi verkkokauppaa, jonka kautta Rekisterinpitäjä tarjoaa kuluttajille musiikkia, äänikirjoja, karaokevideoita ja soittoääniä. Rekisteröity voi ostaa tuotteita verkkokaupasta, jolloin maksuvälineinä käyvät yleisimmät verkko- ja mobiilimaksutavat. Käyttäjä voi myös rekisteröityä verkkokaupan asiakkaaksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Rekisteröitymisen voi tehdä myös facebook-kirjautumista käyttäen.

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen sekä jälkimarkkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen Rekisterinpitäjän muista palveluista ja kampanjoista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoituk-seen, kuin edellä mainittuihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu palveluita käyttävän henkilön suostumukseen sekä palveluita käyttävän henkilön ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimussuhteeseen. Käsittelyn laillinen peruste on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan b) kohdan mukainen sopimuksen täytän-töönpano. Sikäli kun palvelu maksetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 139 §:n (oikeus välittömien välitystietojen käsittelyyn), jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tiedot Rekisteröidyn sähköpostiosoitteesta (=käyttäjätunnus), nimestä, puhelinnumerosta, syntymävuodesta, sukupuolesta, postinumerosta, ostohistoriasta ja hakuhistoriasta sekä IP osoitteesta, facebookin ID:sta ja tykkääjistä.

5 Henkilötietojen Vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuu Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Rekisterinpitäjän alihankkijat.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

6 Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi tai joiden säilyttämiseen muuten on lakiin perustuva velvollisuus.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötieto-jen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyt tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

10 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuojaasetusta

11 Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä saa palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja suoraan palveluita käyttäviltä henkilöiltä itseltään. Lisäksi Rekisterinpitäjä saa tietoja käyttäjien puhelinoperaattoreilta käyttäjien maksaessa ostoksensa tekstiviestillä sekä Facebookilta rekisteröidyn kirjautuessa palveluun Facebook -kirjautumista käyttäen.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

12 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö:Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Buumi.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee buumi.net verkkokauppaa, jonka kautta Rekisterinpitäjä tarjoaa kuluttajille musiikkia ja soittoääniä. Rekisteröity voi ostaa tuotteita verkkokaupasta, jolloin maksuvälineinä käyvät yleisimmät verkko- ja mobiilimaksutavat. Käyttäjä voi myös rekisteröityä verkkokaupan asiakkaaksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Rekisteröitymisen voi tehdä myös facebook-kirjautumista käyttäen.

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen sekä jälkimarkkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen palveluntarjoajan/rekisterinpitäjän muista palveluista ja kampanjoista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu palveluita käyttävän henkilön suostumukseen sekä palveluita käyttävän henkilön ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimussuhteeseen. Käsittelyn laillinen peruste on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan b) kohdan mukainen sopimuksen täytäntöönpano. Sikäli kun palvelu maksetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 139 §:n (oikeus välittömien välitystietojen käsittelyyn), jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tiedot Rekisteröidyn sähköpostiosoitteesta (käyttäjätunnus), nimestä, puhelinnumerosta, syntymävuodesta, sukupuolesta, postinumerosta, ostohistoriasta ja hakuhistoriasta sekä IP osoitteesta, facebookin ID:sta ja tykkääjistä.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuu Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Rekisterinpitäjän alihankkijat.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi tai joiden säilyttämiseen muuten on lakiin perustuva velvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyt tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta

10  Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä saa palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja suoraan palveluita käyttäviltä henkilöiltä itseltään. Lisäksi Rekisterinpitäjä saa tietoja käyttäjien puhelinoperaattoreilta käyttäjien maksaessa ostoksensa tekstiviestillä sekä Facebookilta rekisteröidyn kirjautuessa palveluun Facebook -kirjautumista käyttäen.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

11 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Maksupalveluratkaisut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee maksupalveluliiketoimintaa, jossa verkkokaupoille ja mobiilikaupoille tarjotaan maksupalveluratkaisuja, joita käyttäen kuluttajat tai yritykset voivat maksaa ostoksensa yleisillä verkko- ja mobiilimaksutavoilla.

Henkilötietoja käytetään maksupalvelutoimeksiantojen suorittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palvelun kehittämiseen, tilastollisen- sekä markkinatutkimuksen suorittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin kohdistamiseen Rekisteröidylle.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu verkkokaupan tai mobiilikaupan ja sen käyttäjien väliseen sopimukseen sekä rekisteröidyn suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tietoja Rekisteröidyn sähköpostiosoitteesta, puhelinnumerosta, ostohistoriasta sekä IP osoitteesta.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Rekisteröidyn tiedot saadaan ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai tilaustietojen mukana verkkokaupan tai mobiilikaupan järjestelmistä Rekisteröidyn siirtyessä suorittamaan maksutapahtumaa.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa verkkokaupoille ja mobiilikaupoille, joiden palveluita rekisteröity käyttää.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi tai joiden säilyttämiseen muuten on lakiin perustuva velvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyt tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuojaasetusta

10  Henkilötietojen lähde

Rekisteröidyn tiedot saadaan ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai tilaustietojen mukana verkkokaupan tai mobiilikaupan järjestelmistä Rekisteröidyn siirtyessä suorittamaan maksutapahtumaa.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

11 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Varainhankintapalvelut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee varainhankintapalvelua (jatkossa Keräys) jonka Rekisterinpitäjä toteuttaa keräyksenjärjestäjien toimeksiannosta. Keräyksenjärjestäjällä tulee olla Poliisihallinnon myöntämä keräyslupa. Rekisterinpitäjä on myös keräyksenjärjestäjän palvelun tekninen toteuttaja.

Rekisteröity osallistuu keräykseen lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla ilmoitettuun numeroon taikka tekemällä verkkolahjoituksen. Rekisteröidyn osallistuessa keräykseen hänen käyttämänsä puhelinnumero ja lahjoitussumma tallentuvat Rekisterinpitäjän järjestelmään.

Rekisteröidyn puhelinnumero voidaan luovuttaa keräyksenjärjestäjälle. Rekisteröidyn puhelinnumeroa voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen muista keräyskohteista ja kampanjoista, yleisestä toiminnasta ja tulevista vetoomuksista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Siltä osin, kun palvelu toteutetaan verkossa, henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, jonka Rekisteröity antaa osallistuessaan keräykseen. Sikäli kun palvelu toteutetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 138 §:n ja 139 §:n, jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun lahjoitus on tehty tekstiviesti- tai puhelinlahjoituksena. Kun lahjoitus tehdään verkkolahjoituksena, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos Rekisteröity on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja keräyksenjärjestäjälle, jonka järjestämään keräykseen Rekisteröity on osallistunut.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä nk. kieltolistan ylläpitämiseksi sekä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyn tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksensa kohdassa 9 mainitulla tavalla, rekisterinpitäjä lopettaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristään, lukuun ottamatta rekisteröidyn numeron tallentamista nk. kieltolistalle, jonka avulla rekisterinpitäjä varmistaa, että kieltolistalle merkittyihin puhelinnumeroihin ei tulevaisuudessa toimiteta vetoomusviestejä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteessa info@securycast.com.

Rekisteröity voi asettaa numeronsa nk. kieltolistalle, lähettämällä tekstiviestin SULJE numeroon 16499, jolloin kyseiseen numeroon ei tulevaisuudessa toimiteta viestejä.

10 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta

11  Henkilötietojen lähde

Rekisteröity osallistuu keräykseen lähettämällä tekstiviestin annettuun numeroon, tai soittamalla annettuun numeroon taikka tekemällä maksun verkossa.

Kun Rekisteröity osallistuu keräykseen tekstiviestillä tai puhelinsoitolla, Rekisteröidyn teleoperaattori toimittaa Rekisteröidyn puhelinnumeron Rekisterinpitäjälle. Jos Rekisteröity tekee verkkolahjoituksen, saa Rekisterinpitäjä henkilötiedot suoraan lahjoittajalta itseltään.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

12 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Äänestyspalvelut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee äänestyspalvelua, jonka Rekisterinpitäjä toteuttaa äänestyksenjärjestäjän toimeksiannosta. Rekisterinpitäjä on äänestyksenjärjestäjän palvelun toteuttaja ja äänestyksenjärjestäjä on palvelun markkinoija.

Rekisteröity äänestää lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla ilmoitettuun numeroon taikka äänestämällä verkossa. Rekisteröidyn äänestäessä hänen käyttämänsä puhelinnumero ja antamansa ääni tallentuvat Rekisterinpitäjän järjestelmään.

Rekisteröidyn puhelinnumeroa voidaan käyttää ja se voidaan luovuttaa äänestyksenjärjestäjälle käytettäväksi Rekisteröidyn informoimiseen äänestyksenjärjestäjän muista äänestyksistä ja kampanjoista, yleisestä toiminnasta ja tulevista vetoomuksista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Siltä osin, kun palvelu toteutetaan verkossa, henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, jonka Rekisteröity antaa äänestäessään. Sikäli kun palvelu toteutetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 138 §:n ja 139 §:n, jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun Rekisteröity on äänestänyt tekstiviestillä tai puhelimella. Kun äänestys tehdään verkossa, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos Rekisteröity on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja äänestyksenjärjestäjälle, jonka järjestämään äänestykseen Rekisteröity on osallistunut.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä nk. kieltolistan ylläpitämiseksi sekä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyn tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksensa kohdassa 9 mainitulla tavalla, rekisterinpitäjä lopettaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristään, lukuun ottamatta rekisteröidyn numeron tallentamista nk. kieltolistalle, jonka avulla rekisterinpitäjä varmistaa, että kieltolistalle merkittyihin puhelinnumeroihin ei tulevaisuudessa toimiteta markkinointiviestejä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteessa info@securycast.com.

Rekisteröity voi asettaa numeronsa nk. kieltolistalle, lähettämällä tekstiviestin SULJE numeroon 16499, jolloin kyseiseen numeroon ei tulevaisuudessa toimiteta viestejä.

10 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuojaasetusta

11 Henkilötietojen lähde

Rekisteröity osallistuu äänestykseen lähettämällä tekstiviestin annettuun numeroon, tai soittamalla annettuun numeroon taikka äänestämällä verkossa.

Kun rekisteröity osallistuu äänestykseen tekstiviestillä tai puhelinsoitolla, Rekisteröidyn teleoperaattori toimittaa Rekisteröidyn puhelinnumeron Rekisterinpitäjälle. Jos Rekisteröity äänestää verkossa, saa Rekisterinpitäjä henkilötiedot suoraan osallistujalta itseltään.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

12 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Arpajaispalvelut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee arpajaispalvelua, jonka Rekisterinpitäjä toteuttaa palveluntarjoajan toimeksiannosta. Arpajaisten järjestäjällä, käytännöntoimeenpanijalla tulee olla Poliisihallinnon myöntämä arpajaislupa. Rekisterinpitäjä on myös arpajaisten järjestäjän palvelun tekninen toteuttaja.

Rekisteröity osallistuu lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla ilmoitettuun numeroon taikka osallistumalla arvontaan verkossa. Rekisteröidyn osallistuessa arvontaan hänen käyttämänsä puhelinnumero ja ostamansa arpa tallentuvat Rekisterinpitäjän järjestelmään.

Rekisteröidyn puhelinnumero voidaan luovuttaa arpajaisten järjestäjälle. Rekisteröidyn puhelinnumeroa voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen arpajaisten järjestäjien muista arvonnoista ja kampanjoista, yleisestä toiminnasta ja tulevista vetoomuksista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Siltä osin, kun palvelu toteutetaan verkossa, henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, jonka Rekisteröity antaa arpajaisiin osallistuessaan. Sikäli kun palvelu toteutetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 138 §:n ja 139 §:n, jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun Rekisteröity on osallistunut arvontaan tekstiviestillä tai puhelimella. Kun arvontaan osallistutaan verkossa, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos Rekisteröity on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta. Arpajaispalveluissa kerätään lisäksi Rekisteröidyn nimi ja osoite, mikäli Rekisteröity on voittanut ja lunastanut arvan.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja arvonnan järjestäjälle, jonka järjestämään arvontaan Rekisteröity on osallistunut.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä nk. kieltolistan ylläpitämiseksi sekä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyn tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksensa kohdassa 9 mainitulla tavalla, rekisterinpitäjä lopettaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristään, lukuun ottamatta rekisteröidyn numeron tallentamista nk. kieltolistalle, jonka avulla rekisterinpitäjä varmistaa, että kieltolistalle merkittyihin puhelinnumeroihin ei tulevaisuudessa toimiteta markkinointiviestejä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteessa info@securycast.com.

Rekisteröity voi asettaa numeronsa nk. kieltolistalle, lähettämällä tekstiviestin SULJE numeroon 16499, jolloin kyseiseen numeroon ei tulevaisuudessa toimiteta viestejä.

10 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuojaasetusta

11 Henkilötietojen lähde

Rekisteröity osallistuu arvontaan lähettämällä tekstiviestin annettuun numeroon, tai soittamalla annettuun numeroon taikka osallistumalla verkossa.

Kun Rekisteröity osallistuu arvontaan tekstiviestillä tai puhelinsoitolla, Rekisteröidyn teleoperaattori toimittaa Rekisteröidyn puhelinnumeron Rekisterinpitäjälle. Jos Rekisteröity osallistuu arvontaan verkossa, saa Rekisterinpitäjä henkilötiedot suoraan osallistujalta itseltään.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

12 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

Rekisterin nimi

Käyttöoikeuslupapalvelut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee käyttöoikeuslupapalvelua,
- jossa lupia markkinoiville organisaatioille tarjotaan palveluratkaisua, joita käyt-täen kuluttajat voivat maksaa lupansa yleisillä verkko- ja mobiilimaksutavoilla, ja saa luvan puhelimeensa tekstiviestillä.
- jonka Rekisterinpitäjä toteuttaa palvelun markkinoijan toimeksiannosta. Rekis-terinpitäjä on palvelun toteuttaja ja palvelun tilaaja on palvelun markkinoija.

Rekisteröity ostaa luvan lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla ilmoitettuun nu-meroon taikka ostamalla luvan verkossa. Rekisteröidyn ostamalla luvan hänen käyt-tämänsä puhelinnumero ja ostetun luvan tiedot tallentuvat Rekisterinpitäjän järjes-telmään.

Rekisteröidyn puhelinnumeroa voidaan käyttää ja se voidaan luovuttaa palvelun markkinoijalle käytettäväksi ostetun luvan varmentamiseen tai rekisteröidyn infor-moimiseen palvelun markkinoijan yleisestä toiminnasta ja tulevista kampanjoista.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edel-lä mainittuihin.

Siltä osin, kun palvelu toteutetaan verkossa, henkilötietojen käsittely perustuu Rekis-teröidyn nimenomaiseen suostumukseen, jonka Rekisteröity antaa luvan ostaessaan. Sikäli kun palvelu toteutetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsit-tely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 138 §:n ja 139 §:n, jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun Rekisteröity on ostanut luvan tekstiviestillä tai puhelimella. Kun lupa on ostettu verkossa, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos Rekisteröity on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta. Jos Rekisteröity on antanut vapaaehtoisen nimi tiedon, kerätään myös tieto nimestä.

Henkilötietojen Vastaanottajat

Rekisteröidyn tiedot saadaan ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai tilaustietojen mukana verkkokaupan tai mobiilikaupan järjestelmistä Rekisteröidyn siirtyessä suo-rittamaan maksutapahtumaa.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa niille palvelun markkinoijille, joiden palveluita rekisteröity käyttää.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekis­terin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poista-mista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi tai joiden säilyttämiseen muuten on lakiin perustuva velvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyt tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuojaasetusta

10  Henkilötietojen lähde

Rekisteröity ostaa luvan lähettämällä tekstiviestin annettuun numeroon, tai soittamalla annettuun numeroon taikka ostamalla luvan verkossa.

Kun rekisteröity ostaa luvan tekstiviestillä tai puhelinsoitolla, Rekisteröidyn teleope-raattori toimittaa Rekisteröidyn puhelinnumeron Rekisterinpitäjälle. Jos Rekisteröity ostaa luvan verkossa, saa Rekisterinpitäjä henkilötiedot suoraan osallistujalta itseltään.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

11 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.